Hakkımızda

Sosyoloji Bölümü'nün dört yıllık lisans programı, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerini öğretmenlik, araştırma ve çeşitli organizasyonlarda yöneticilik pozisyonlarına hazırlayacak yönde dersler seçme olanağına sahiptirler.

Sosyoloji Bölümü İktisat, Tarih, Felsefe, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Psikoloji öğrencilerine çift anadal programı sunmaktadır.