Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora:
The City University of New York
Telefon:
+90 212 359 6496

İlgi Alanları

Din

Sekülarizm

Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora:
University of Wisconsin-Madison

İlgi Alanları

Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik

Eğitim sosyolojisi

Göç sosyolojisi

Demografi,

Araştırma yöntemleri

Çalışma ve iş sosyolojisi

Karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji

Prof. Dr.
Bölüm Başkanı
Doktora:
Goldsmiths College
Telefon:
+90 212 359 7063

İlgi Alanları

Garbiyatçılık/Şarkiyatçılık

Eleştirel teori

Toplumsal hafıza

Estetik ve Politika

Toplumsal cinsiyet

Doç. Dr.
Doktora:
University of California at Berkeley
Telefon:
+90 212 359 7315

İlgi Alanları

Şehir Çalışmaları

Antropoloji Kuramı

Politik ekoloji

Kültürel Miras Çalışmaları

 

Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doktora:
Texas A&M University
Telefon:
+90 212 359 6493

İlgi Alanları

Demografi

Doğurganlık ve Aile

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet

Sağlık ve Aşı Karşıtlığı

Anket Araştırması

 

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora:
University of Minnesota
Telefon:
+90 212 359 7319

İlgi Alanları

Politik Ekoloji/Ekonomi

Çevre Sosyolojisi/Çevresel Adalet

Kent çalışmaları

Su ve Enerji Altyapıları

İklim Değişikliği

Sosyal Hareketler

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora:
The City University of New York
Telefon:
+90 212 359 7316

İlgi Alanları

Hukuk

Siyaset ve tarih antropolojisi

Geçiş adaleti ve insan hakları

Doğu Avrupa ve küresel güney

Prof. Dr.
Doktora:
Binghamton University
Telefon:
+90 212 359 7056

İlgi Alanları

Tarihsel sosyoloji

Milliyetçilik

Toplumsal hafıza ve mekan sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora:
Brown University
Telefon:
+90 212 359 4833

İlgi Alanları

Tarihsel sosyoloji

Avrasya tarihi

Küresel ve ulusötesi tarih

İmparatorluklar sosyolojisi

Milliyetçilik

Post-sosyalizm

Doç. Dr.
Yüksek Lisans Programı Danışmanı
Doktora:
Humboldt University
Ofis:
PS209
Telefon:
+90 212 359 73 20

İlgi Alanları

Sosyal ve siyasal teori

Göç

Siyaset sosyoloji

Eleştirel ırk teorisi

Vatandaşlık

Doç. Dr.
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doktora:
University of Washington
Telefon:
+90 212 359 4834

İlgi Alanları

Kent sosyolojisi

Hukuk sosyolojisi

Ekonomik sosyoloji

Sosyal teori

Milliyetçilik ve etnik çatışma

 

 

 

Doç. Dr.
Doktora:
University of Massachusetts Amherst
Telefon:
+90 212 359 6491

İlgi Alanları

Ekonomik coğrafya

Siyasal ekonomi

Psikanaliz ve ideoloji analizi

Siyaset felsefesi

Ekonomik sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora:
CUNY Graduate Center
Telefon:
+90 212 359 7314

İlgi Alanları

Bilim

İslam

Sekülarizm

Modernite

Biyopolitika

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik

Geç Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Türkiyesi

Prof. Dr.
Doktora:
Binghamton University
Telefon:
+90 212 359 7057

İlgi Alanları

Tüketim sosyolojisi

Yemek sosyolojisi

Köy çalışmaları

Tarihsel sosyoloji