İş İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Bahar 2018 döneminde başlamak üzere Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör seviyesinde tam zamanlı öğretim üyesi işe alacaktır. Başvuracak adayların özellikle bölümün lisans ve yüksek lisans seviyesinde verilen teori derslerine ve/ya demografi alanında açılan derslere katkı sağlaması beklenmektedir.  

Adayların işe başlama tarihinde doktoralarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başarılı olacak adayın bölümün lisans ve yüksek lisans programlarına eşit derecede katkı sağlaması ve akademik araştırmalarını sürdürmesi beklenmektedir. Ders yükü her dönem 2 ders olarak belirlenmiştir. 

Başvurular için son tarih 30 Mayıs 2017'dir. Aşağıdaki belgelerin asıllarının ve elektronik kopyalarının (PDF formatında) belirtilen e-posta ve bölüm posta adreslerine yollanması gerekmektedir:

Gerekli belgeler:

Güncellenmiş CV

4 sayfayı geçmeyecek uzunlukta araştırma alanlarının ve verilecek derslerin tanıtımı

3 adet tavsiye mektubu

Örnek yayın


Elekronik belgeler  soc@boun.edu.tr adresine yollanmalıdır.


Belgelerin aslı şu adrese gönderilmelidir:

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Güney Kampüs

Bebek 34342

Istanbul, Turkey

 
Lisans
Eğitimi
Lisansüstü
Eğitimi
HABER ve DUYURULAR